UCHWAŁA NR XXVI/207/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kramsk na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/207/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kramsk na 2021 rok.