UCHWAŁA NR XXVI/211/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR XXVI/211/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.