UCHWAŁA NR XXVI/212/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXVI/212/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.