UCHWAŁA NR XXVI/213/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Grąblinie.

UCHWAŁA NR XXVI/213/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Grąblinie.