Uchwała XVIII/155/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.

Uchwała XVIII/155/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.