UCHWAŁA NR XXVIII/224/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kram

UCHWAŁA NR XXVIII/224/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2021.