UCHWAŁA NR XXVIII/225/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Podłężna.

UCHWAŁA NR XXVIII/225/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Podłężna.