UCHWAŁA NR XXVIII/226/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia lub zwrotu części pobranej opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alk

UCHWAŁA NR XXVIII/226/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia lub zwrotu części pobranej opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r na terenie Gminy Kramsk.