UCHWAŁA NR XXVIII/227/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXVIII/227/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.