Składy komisji

SKŁADY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Anna Konwerska
Zastępca przew. - Stanisław Szady
Członkowie - Marian Rusin
  - Jerzy Smolarek
Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Przewodniczący - Henryk Kowalski
Zastępca przew. - Marian Rusin
Członkowie - Jarosław Gotowała
  - Jerzy Smolarek
  - Józef Nawrocki
                        - Ryszard Matczak

- Anna Konwerska
Komisja Samorządu, Prawa i Porządku Publicznego:
Przewodniczący - Marian Wieczorek
Zastępca przew. - Stanisław Szady
Członkowie: - Henryk Kowalski
                        - Piotr Krenc
Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury i Sportu:
Przewodniczący     - Jarosław Gotowała
Zastępca przew. - Ryszard Matczak
Członkowie: - Dorota Kubsik
                          - Małgorzata Górska
                      - Aneta Plecka
  - Waldemar Białecki
  - Marian Wieczorek
  - Halina Rogowska
Komisja Rodziny:
Przewodniczący    - Józef Nawrocki
Zastępca przew. - Halina Rogowska
Członkowie    - Dorota Kubsik
  - Aneta Plecka