Archiwum RG

Składy komisji

SKŁADY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Anna Konwerska
Zastępca przew. - Stanisław Szady
Członkowie - Marian Rusin
  - Jerzy Smolarek
Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Przewodniczący - Henryk Kowalski
Zastępca przew. - Marian Rusin
Członkowie - Jarosław Gotowała
  - Jerzy Smolarek
  - Józef Nawrocki
                        - Ryszard Matczak

- Anna Konwerska
Komisja Samorządu, Prawa i Porządku Publicznego:
Przewodniczący - Marian Wieczorek
Zastępca przew. - Stanisław Szady
Członkowie: - Henryk Kowalski
                        - Piotr Krenc
Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury i Sportu:
Przewodniczący     - Jarosław Gotowała
Zastępca przew. - Ryszard Matczak
Członkowie: - Dorota Kubsik
                          - Małgorzata Górska
                      - Aneta Plecka
  - Waldemar Białecki
  - Marian Wieczorek
  - Halina Rogowska
Komisja Rodziny:
Przewodniczący    - Józef Nawrocki
Zastępca przew. - Halina Rogowska
Członkowie    - Dorota Kubsik
  - Aneta Plecka

Skład Rady Gminy VII kadencji

SKŁAD RADY GMINY VII KADENCJI
Imię i nazwisko radnego Nr okręgu Granice okręgu
Henryk Kowalski 1 Dębicz i Lichnowo
Halina Rogowska 2 Kramsk – ulice: Konińska, Kosmonautów, Krasickiego Jana, Kwiatowa, Marszałka Piłsudskiego, Mickiewicza Adama, Pogorzelna, Południowa, Powstańców Wielkopolskich, Rynek, Słoneczna i Wojska Polskiego.
Dorota Kubsik 3 Kramsk – Łęgi, Kramsk – ulice: Kolejowa i Kościuszki Tadeusza.
Piotr Krenc 4 Kramsk – Pole, Kramsk – ulice: Bogusławskiego Wojciecha, Chopina Fryderyka, Kościelna, Kurpińskiego Karola, Paderewskiego Ignacego, Sygietyńskiego Tadeusza i Szeluty Apolinarego.
Marian Rusin 5 Jabłków, Kramsk- Łazy i Święciec
Anna Konwerska 6 Bilczew, Pąchów i Rysiny
Stanisław Szady 7 Brzózki, Drążek, Konstantynów i Wielany
Małgorzata Górska 8 Patrzyków i Święte
Marian Wieczorek 9 Anielew i Grąblin
Jarosław Gotowała 10 Helenów Drugi i Helenów Pierwszy
Ryszard Matczak 11 Rudzica
Waldemar Białecki 12 Wola Podłężna – ulice: Boczna, Brzozowa, Centralna, Długa, Klonowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Licheńska, Pod Lipami, Promowa, Prosta, Słoneczna, Skrótowa, Sosnowa, Szkolna, Warciańska, Wodna i Zielona.
Jerzy Smolarek 13 Izabelin, Wola Podłężna – ulice: Agrestowa, Anyżkowa, Aroniowa, Borówkowa, Chmielna, Cyprysowa, Jeżynowa, Malinowa, Nowa, Orzechowa, Porzeczkowa, Rudzicka, Winogronowa i Wiśniowa.
Józef Nawrocki 14 Barce, Borki i Ksawerów
Aneta Plecka 15 Milin, Podgór i Wysokie

Skład Rady Gminy

SKŁAD RADY GMINY VI KADENCJI
Imię i nazwisko radnego Nr okręgu Granice okręgu
Bogdan Pawłów 1 Dębicz i Lichnowo
Halina Rogowska
Dorota Kubsik
Piotr Krenc
2 Kramsk, Kramsk- Łęgi i Kramsk- Pole
Dariusz Barczykowski 3 Jabłków, Kramsk- Łazy i Święciec
Anna Konwerska 4 Bilczew, Pąchów i Rysiny
Janusz Cichocki 5 Drążek, Konstantynów i Wysokie
Stanisław Szady 6 Brzózki i Wielany
Agata Kołodziejczak 7 Patrzyków i Święte
Marek Lidźbiński 8 Anielew i Grąblin
Wiesława Krawiec 9 Helenów Drugi i Helenów Pierwszy
Wojciech Borkowski 10 Izabelin i Rudzica
Waldemar Białecki 11 Wola Podłężna
Józef Nawrocki 12 Barce, Borki i Ksawerów
Andrzej Koźlarek 13 Milin i Podgór

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady - Marek Lidźbiński


Wiceprzewodniczący - Piotr Krenc

- Józef Nawrocki

Skład komisji

SKŁADY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Dariusz Barczykowski,
Zastępca przew. - Andrzej Koźlarek,
Członkowie - Bogdan Pawłów,
- Stanisław Szady
 
Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Przewodniczący - Anna Konwerska,
Zastępca przew. - Piotr Krenc,
Członkowie - Wojciech Borkowski,
- Agata Kołodziejczak,
- Andrzej Koźlarek,
                        - Józef Nawrocki


Komisja Samorządu, Prawa i Porządku Publicznego:
Przewodniczący - Wojciech Borkowski,
Zastępca przew. - Waldemar Białecki,
Członkowie: - Janusz Cichocki,
                        - Anna Konwerska,
                          - Wiesława Krawiec,
                           - Bogdan Pawłów


Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury i Sportu:
Przewodniczący     - Dorota Kubsik,
Zastępca przew. - Waldemar Białecki,
Członkowie: - Dariusz Barczykowski,
                          - Marek Lidźbiński,
                      - Halina Rogowska,
- Stanisław Szady
   
Komisja Rodziny:
Przewodniczący    - Halina Rogowska,
Zastępca przew. - Agata Kołodziejczak
Członkowie    - Janusz Cichocki,

- Wiesława Krawiec,
                      - Dorota Kubsik