Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady - Marek Lidźbiński


Wiceprzewodniczący - Halina Rogowska
  - Ewa Kubacka