Wójt Gminy - godziny przyjęć interesantów.

WÓJT  GMINY

ANDRZEJ NOWAK

przyjmuje  interesantów

w  poniedziałki w  godz. 10:00  do  16:30