Raporty o stanie gminy

Raport o stanie gminy Kramsk za rok 2019.

Raport o stanie gminy Kramsk za rok 2019.

Raport o stanie gminy 2018.

Raport o stanie gminy 2018.