Prezentacja podsumowująca - "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023"

Prezentacja podsumowująca - "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023"