2019

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 21/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 21/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw.

Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw.

Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw.

Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw.

Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw.

Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw.

Zarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. pozyskania i rozliczania funduszy z

Zarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. pozyskania i rozliczania funduszy zewnętrznych.

Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu

Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy Kramsk odbywającego tę służbę.

Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu

Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy Kramsk odbywającego tę służbę.

Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw.

Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw.

Zarządzenie nr 11/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli gospodarki finansowej Gminy Kramsk za rok 2017.

Zarządzenie nr 11/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli gospodarki finansowej Gminy Kramsk za rok 2017.

ZARZĄDZENIE nr 10/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Kramsk środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia

ZARZĄDZENIE nr 10/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 20 marca 2019 roku w  sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Kramsk środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej, napojów a także określenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

ZARZĄDZENIE nr 9/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w moni

ZARZĄDZENIE nr 9/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na prace w ramach robót publicznych.

Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na prace w ramach robót publicznych.

Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw oraz podpisywania dokumentów.

Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw oraz podpisywania dokumentów.

Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz podpisywania dokumentó

Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz podpisywania dokumentów.

Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw oraz podpisywania dokumentów.

Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw oraz podpisywania dokumentów.

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. podatkowych.

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. podatkowych.

Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kramsk.

Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kramsk.

Zarządzenie Nr 2/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw.

Zarządzenie Nr 2/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw.

Zarządzenie Nr 1/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw.

Zarządzenie Nr 1/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw.