ZARZĄDZENIE nr 10/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Kramsk środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia

ZARZĄDZENIE nr 10/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 20 marca 2019 roku w  sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Kramsk środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej, napojów a także określenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.