Zarządzenie nr 11/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli gospodarki finansowej Gminy Kramsk za rok 2017.

Zarządzenie nr 11/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli gospodarki finansowej Gminy Kramsk za rok 2017.