Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu

Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy Kramsk odbywającego tę służbę.