Zarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. pozyskania i rozliczania funduszy z

Zarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. pozyskania i rozliczania funduszy zewnętrznych.