Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kramsk.

Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kramsk.