Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw oraz podpisywania dokumentów.

Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw oraz podpisywania dokumentów.