Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw oraz podpisywania dokumentów.

Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia spraw oraz podpisywania dokumentów.