Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz podpisywania dokumentó

Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz podpisywania dokumentów.