Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na prace w ramach robót publicznych.

Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na prace w ramach robót publicznych.