ZARZĄDZENIE nr 9/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w moni

ZARZĄDZENIE nr 9/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Kramsk.