Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.