Zarządzenie nr 2/18 Wójta Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w

Zarządzenie nr 2/18 Wójta Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych.