Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.