ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycz

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku na terenie gminy Kramsk.