Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnia

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.