Zarządzenie nr 13/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2019 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu

Zarządzenie nr 13/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2019 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kramsk.