Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25.02.2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Kramsk Nr 156/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25.02.2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Kramsk Nr 156/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku.