Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2019.