Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Zamówień Publicznych.

Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Zamówień Publicznych.