ZARZĄDZENIE nr 28/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 28/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku.