Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.