Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok