ZARZĄDZENIE nr 4/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów organów samorządu mieszkańców wsi.

ZARZĄDZENIE nr 4/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów organów samorządu mieszkańców wsi.