Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.