Zarządzenie nr 41/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 170/18 Wójta Gminy Kramsk z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwi

Zarządzenie nr 41/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 170/18 Wójta Gminy Kramsk z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określenia zasad jej działania.