ZARZĄDZENIE nr 48/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 48/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.