ZARZĄDZENIE nr 49/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.

ZARZĄDZENIE nr 49/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.