ZARZĄDZENIE nr 50/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 50/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku.