Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kramsk.

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kramsk.