Zarządzenie nr 56A/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 września r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Budowa trzech PSZOK na terenie Gminy Kramsk, Ślesin, Krzymów”, w ramach

Zarządzenie nr 56A/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 września r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Budowa trzech PSZOK na terenie Gminy Kramsk, Ślesin, Krzymów”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, nr wniosku NFOSIGW-DZU.51.14.2019.