Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta.

Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta.