Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.