Zarządzenie nr 66/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół Urzędu

Zarządzenie nr 66/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy Kramsk.