Zarządzenie nr 70/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie objęcia przez Gminę Kramsk udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z si

Zarządzenie nr 70/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie objęcia przez Gminę Kramsk udziałów w Spółce z ograniczoną  odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.